Find by tag

kumwisa mwana uchi baya baya whatsapp

Zvakawoma zvemunyika. Ndasangana nevamwe sisi makuseni zamhu rimwechete riripanze vakatakura Handbag apa vari busy paWhatsapp ndakavabvunza ukuti indava vachifamba zamhu riripanze ririkurwadza here. Sisi vabva vakanda Handbag pasi vakabata muzoro vachiridza mhere ndakashamisika ini ndikati indava sisi ,vakati ndakangamwa mwana mukombi...

Whatsapp nikisi mhani

Father's work

Teacher : John , ndiwe wega wasara usina kutaura basa rababa kana amai vako sei !
John : Ndinotya kuti munozondirova !
Teacher : Ndichikuroverei?
John : Nokuti ndaona motokari yenyu ichidhonzwa vhiri rekumberi risina mweya naheadmaster , pavapinda pagedhi rechikoro makuseni.
Teacher : Ko iwe kana vabereki vako munogova mapinda papi ipapapa ?
John : Daddy , ndivo Chief spike spearheader  kumapurisa ari pa roadblock  iri panzira yandanzwa muchipopota pamapinda muClass makuseni muchitaura na Mistress Gladys! 

Tendaiwo asikana

Janet: Varume vose imbwa!
Veronica‬: Kana wako ari imbwa havirevi Kuti vose imbwa my sister. Ini wangu is a two headed snake who is unashamful and conniving.a dirty pig asina hunhu. Better wako imbwa chete. learn to appreciate asikana

Masasi ekupenga - mwana anonzi Robert

Ukapa mwana achangobva mukuzvarwa zita kuti Robert, haasi anozokunetsa kumubvisa pamukaka here?

Ndiyai mudiki kumba kwenyu

Teacher: Tonderai kumba kwenyu ndiani mudiki?
Tonderai: Ndi daddy
Teacher:  Seyi wati ndi daddy?
Tonderai: Nekuti ndovachiri kurara namhamha

ma slender hokoyoyi na Nyamavhuvhu

Nyamavhuvhu zvowosvika maslender mototsvaka maside pocket mozadza matombo mamwe moita ekusungira muchiuno nekuti mhepo yacho ndaona yatisiira vakobvu chete 

dofo

john anouya kumba akafoira zvidzidzo  zvake zvose kunze kweChishona ndicho chaakapasa baba vake voti,'ko nemhaka yei kufoira kudai uchingopasa one subject zvonzi na John  ,aa nhai baba kana zvichida vanhu 8 kundidzidzisa  kuchikoro ndinofanira kuva nemisoro mingani kuti ndipase ma subjects 8.

Murombo haarove Chinenguwo

Rondedzero 

Murombo haarove Chinenguwo 

Murombo na Chinenguwo vakaenda kunochera mvura kuchibhorani zvavo vari vaviri, Murombo kwakurasa mvura ya Chinenguwo, vakomana ava vakarwa zvisingaite, Chinenguwo aripamusoro chete, ndipo pandakaona kuti Murombo haarove Chinenguwo

Nyora rondedzero uchitsanangura zuva
rawakaona ndond

Takamuka zvedu tikapinda musango.
Takafamba zuva rose hapana chatakaona.
Rakazoti zuva rotoda kuvira
ndoopandakaona aaaaah iyo wena ndondo
yakatomira zvayo pasi pemuti ichitonwa hayo mvura.

isa yese

Unotonzwa mumwe munhu achichemerera kuti isa yese isa yese ini ndini ndoiwana kupi ini ndichitoita  zvekupimirwawo sugar yacho handisirini ndakati kutonhore kaa ini 

rori ye sipo yekugeza

Rori yeGeisha yabheuka! Vanhu vanga vachitobatsira driver kudzosera sipo mumabox!!

ndofunga ndaona njuzu

Hama


Ndikuti ndikatarisa muDish remvura yekugeza ndikuona munhu akanditarisa
Ndikati ndigeze naiye oda kundibata maoko ose

Haisi njuzu here?
Ndakumbomira kugeza

ndinamatireiwo - journey mercies

Hama dzangu ndinamatireiwo,  things are not looking gud for me.  Handizivi kuti kwandiri kuda kuenda ndodzoka ndiri mupenyu here nekuti kwakaona. Kuti ndirege kuenda hazviiti coz it's a must.  Namatai pliz ndidzoke nyama nemweya zviripamwechete.  Ndiri kudemba kuti dai ndisina hangu kuzvarwa nekuti hupenyu hwazondiomera nhasi.  Hameno ndikadzoka ndiri mupenyu,  ndirikuenda kunogeza.

munamato wemwana anokara

Munamato wemwana anokara: 
Mwari komborerai mai vangu vabike zvinonaka muvabvise mweya wakaipa wekundipakurira 1piece necup yemuto tumirai ngirozi yenyu yetsitsi nemakaro vandiramwire poto yese yehuku ishe dzingai vavengi vangu vanouya panguva dzekudya Amen.

nyadzi - mazhanje

Nyadzi ndedziya dzauno feeler paunomhanyira motor mu highway, achivhura window woona i EX yako apa uri kutengesa mazhanje emusango 

Get nyambo in your inbox!