Find by tag

*kuchikoro 🏦 ndiyo nzvimbo yega yekuti macustomer anorohwa😨*

*Mabhebhi amazuvano anenge MAKOROKOTO nekuti NDEEDU TESE😂*

*Hello guys* *Pane angazivawo* *Kuti imarii kubva* *Ikoko kusvika kuno* *Ndoda kuuya ikoko*

*Zvinoitika muhupenyu hwedu:* Gweta rinoshuwira kuti dai wapara mhosva. Chiremba anoshuwira kuti dai warwara. Muridzi wemba anoshuwira kuti usatenge yako imba. Makanika anoshuwira kuti dai mota yako yafa. Chiremba wemazino anoshuwira kuti dai mazino ako awora. *"Mbavha chete ndiyo inoshuwira kuti ubudirire muhupenyu uye kuti paunorara unyatsorara hope chaidzo."*🤣🤣

*Unotoona ne mask yacho kut nduwe yemunhu uyu ndeye mhangamhanga* 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🚶🏽

*Manga muchizviziva here kuti ukabata mkadzi wako zvakanaka Mwari vanokupa mumwe* 😜😜😜😜😜😜😜

*Unenge waka joiner Funeral Policy ine coffin rinodhura richiita $50 000, wobva wamedzwa ne garwe*

*Gaya nemanakiro anoita hope mumwe osarudza kuita muroyi😂😂😂*

Hewo Mubvunzo: Pondo nhanhatu dzine chumi nechishanu namashereni maviri ane susupenzi nemapeni matatu. Imarii? Vanoziva chishona imarii iyi

*Hapana chinofadza sekunzwa kut hazvadzi yaMadam yanetsa nekuhura... At least someone will understand kuti zvinowanikwa izvi.*🤣🤣

*Makamboona here kuti kubva zvatanga kuvakwa ma toilet Kumamisha huku dzechibhoi hadzichanake sezvadzaita kare*🐓🐓 😂😂😂😂

*Uripa function wobva wanzwa vanopakura vachisheedzera kuti: avo vane Jersey re man city rakanzi sterling garai pasi chikafu hachiperi hatisi kushandisa log pakupa chikafu*😂😂

Benzi rakapinda mu church rakabata pfuti rikasvika rikati, "Ndiani mwana waMwari ndimuendese kuna baba vake izvozvi?" Hapana munhu akataura kana kudaira. Rakabva radzokorodza zvakare richiridzira pfuti mudenga. "Ndati ndiani mwana wa Mwari muno ndimuendese kudenga kuna Mwari izvozvi?" Vamwe rasta vakabva vasimuka vakanongedzera pastor. Zvikanzi napastor "Iweeee-eeh! Ndisiye zvangu ini ndiri mwana wemuera Soko wepa Murehwa apa! Ndakazoita mwana waMwari riinhi???"

*_Chimboudzai vafana vakazvarwa kuma 2000 ava kuti kare kwairohwa dhongi ne waya, Kkkkkkkkk. Vana vemazuva ano havazivi kuti tairohwa_* *1. Kuchema 😢kana warohwa kwairovesa* *2. Kuchema 😭usina kurohwa kwairovesa* *3. Kusachema😕 kana warohwa kwairovesa futi* *4. Kumira 🙍vakuru vakagara pasi kwairovesa* *5. Kugara pasi 🙇vakuru vakamira kwairovesa futi* *6. Kufamba famba pakagara vakuru kwairovesa* *7. Kupindura munhu mukuru 😔kwairovesa* *8. Kuramba wakanyarara 😞munhu mukuru achitaura newe kwairovesa* *9. Kugarisa nguva yakareba usina kurohwa kwairovesa 😳futi* *10. Kuimba wabva kutsiurwa😮 kwairovesa* *11. Kusakwazisa vaenzi 🙏kwairovesa* *12. Kudya chikafu chabikirwa vaenzi kwairovesa futi* *13. Kuchemera kuenda nevaenzi 😭kwairovesa stereki* *14 .kutorohwa kwairovesa 😟futi* *Tairohwa kani*😡

Sorry guys. This is not group related. Ndikukumbirawo kubvunza kuti kana ndine capital ndokwanisa here kuvhura Police Station nemapurisa angu? Ndafunga kutanga business 🤷‍♀️

Get nyambo in your inbox!