Find by tag

chishamiso kutizirwa ne ane twunhu twake

Ummmmm, in your whole life, pane akambonzwa munhu kana umwe chete hake akatizirwa nemusikana ane mota?

Kurohwa kwa Jah Prayzah - Soul Jah Love

Dayi ari Sojah Ravhu akarohwa dayi patova nengoma racho soo

Lyrics;

Vakanditema kuti bho bho bho, Nawanadem
Vakandisiya ndichikamhina, panhamo Yavasahwira,
Zvino mugomba voda kundikandira, pakukanda matombo hapana akasarira,
nawanadem, vamwe vachiti Batayi, Vamwe vakati siyayi 

Nekanyaya ke Cabbage, Vakandiita Savage, Suit kusara yave Garbage

Chi ba ba ba Vakati Batay Batay Mubateyi

fambai nemapanga muna december

Hanzi december hakuna kumira mushe kana kufamba husiku chaiwo. 
Zvirikunzi  zvirinani kuto famba unebangaa pose pauri  kana maviri mapanga ,nekuti unogona kusangana nemhunhu  anoda kukupa mango iwe usina banga rekuchekesa  mango yacho

Mudzidzisi waibvunza vana vechikoro mitupo yavo:

Thomas: Tsoko Murehwa 
Chinoz: Tsindi Marondera 

Teacher: Kana zvaakudaro handichadi!

kumwisa mwana uchi baya baya whatsapp

Zvakawoma zvemunyika. Ndasangana nevamwe sisi makuseni zamhu rimwechete riripanze vakatakura Handbag apa vari busy paWhatsapp ndakavabvunza ukuti indava vachifamba zamhu riripanze ririkurwadza here. Sisi vabva vakanda Handbag pasi vakabata muzoro vachiridza mhere ndakashamisika ini ndikati indava sisi ,vakati ndakangamwa mwana mukombi...

Whatsapp nikisi mhani

Father's work

Teacher : John , ndiwe wega wasara usina kutaura basa rababa kana amai vako sei !
John : Ndinotya kuti munozondirova !
Teacher : Ndichikuroverei?
John : Nokuti ndaona motokari yenyu ichidhonzwa vhiri rekumberi risina mweya naheadmaster , pavapinda pagedhi rechikoro makuseni.
Teacher : Ko iwe kana vabereki vako munogova mapinda papi ipapapa ?
John : Daddy , ndivo Chief spike spearheader  kumapurisa ari pa roadblock  iri panzira yandanzwa muchipopota pamapinda muClass makuseni muchitaura na Mistress Gladys! 

Tendaiwo asikana

Janet: Varume vose imbwa!
Veronica‬: Kana wako ari imbwa havirevi Kuti vose imbwa my sister. Ini wangu is a two headed snake who is unashamful and conniving.a dirty pig asina hunhu. Better wako imbwa chete. learn to appreciate asikana

Masasi ekupenga - mwana anonzi Robert

Ukapa mwana achangobva mukuzvarwa zita kuti Robert, haasi anozokunetsa kumubvisa pamukaka here?

Ndiyai mudiki kumba kwenyu

Teacher: Tonderai kumba kwenyu ndiani mudiki?
Tonderai: Ndi daddy
Teacher:  Seyi wati ndi daddy?
Tonderai: Nekuti ndovachiri kurara namhamha

ma slender hokoyoyi na Nyamavhuvhu

Nyamavhuvhu zvowosvika maslender mototsvaka maside pocket mozadza matombo mamwe moita ekusungira muchiuno nekuti mhepo yacho ndaona yatisiira vakobvu chete 

dofo

john anouya kumba akafoira zvidzidzo  zvake zvose kunze kweChishona ndicho chaakapasa baba vake voti,'ko nemhaka yei kufoira kudai uchingopasa one subject zvonzi na John  ,aa nhai baba kana zvichida vanhu 8 kundidzidzisa  kuchikoro ndinofanira kuva nemisoro mingani kuti ndipase ma subjects 8.

Murombo haarove Chinenguwo

Rondedzero 

Murombo haarove Chinenguwo 

Murombo na Chinenguwo vakaenda kunochera mvura kuchibhorani zvavo vari vaviri, Murombo kwakurasa mvura ya Chinenguwo, vakomana ava vakarwa zvisingaite, Chinenguwo aripamusoro chete, ndipo pandakaona kuti Murombo haarove Chinenguwo

Nyora rondedzero uchitsanangura zuva
rawakaona ndond

Takamuka zvedu tikapinda musango.
Takafamba zuva rose hapana chatakaona.
Rakazoti zuva rotoda kuvira
ndoopandakaona aaaaah iyo wena ndondo
yakatomira zvayo pasi pemuti ichitonwa hayo mvura.

isa yese

Unotonzwa mumwe munhu achichemerera kuti isa yese isa yese ini ndini ndoiwana kupi ini ndichitoita  zvekupimirwawo sugar yacho handisirini ndakati kutonhore kaa ini 

rori ye sipo yekugeza

Rori yeGeisha yabheuka! Vanhu vanga vachitobatsira driver kudzosera sipo mumabox!!